Doprava ve městě

Parkování po městě

Město Oslavany žádá občany, aby v zimních měsících parkovali svá vozidla tak, aby nebránila průjezdu komunální techniky a nebyla tak znemožněna zimní údržba komunikací.
Týká se to především ulic s úzkou vozovkou.
V případě, že nebude umožněn bezpečný průjezd techniky, nemůže město zajistit potřebnou údržbu.