IDS JmK

Novinky IDS JmK od 1.září 2012

jízdní řády, výluky, šalinkarty,…


Změny jízdních řádů

Od 1. 9. 2012 dochází ke změnám jízdních řádů na městských linkách v Brně. Mění se především jízdní řády linek 9, 12, 13, 40, 48, 63, 67, 76 a 95.

Od 2. 9. 2012 dochází ke změnám na regionálních linkách 104, 107, 166, 174, 210, 222, 291, 333, 446, 569, 602, 643, 644, 663, 664, 753, 756, 920, 931.

Jízdní řády naleznete na http://www.idsjmk.cz/linky.aspx


Výluka v Moravském Krumlově

Od 2. 9. do 31. 10. 2012 dochází ke změnám na linkách 166, 432 a 445 v Moravském Krumlově z důvodu stavebních prací.

Výlukové jízdní řády jsou na webu http://www.idsjmk.cz/#120809


Vyřízení šalinkarty – školní rok 2012/2013

Cestující do 15 let

1. Při výdeji průkazky cestující do 15 let předloží svou průkazkovou fotografii, rodný list nebo jakýkoliv (oficiální) průkaz ověřený razítkem vydavatele, který obsahuje jeho fotografii, jméno a příjmení a datum narození, případně datum 15. narozenin dítěte nebo jeho rodné číslo. Zakoupená průkazka platí až do dosažení věku 15 let, není zapotřebí si každý rok vyřizovat průkazku novou. Průkazka platí maximálně po dobu 4 let a do dosažení věku 15 let.

Cestující od 15 do 18 let

1. Při výdeji průkazky pro tarifní zóny 100 + 101 (Brno), 225 (Adamov), 235 (Blansko), 571 (Mikulov), 575 (Břeclav), 580 (Laa), 675 (Kyjov), 740 (Vyškov), 800 (Znojmo) nebo 900 (Hodonín) cestující předloží průkazkovou fotografii a průkaz totožnosti. Zakoupená průkazka platí až do dosažení věku 18 let, není zapotřebí si každý rok vyřizovat průkazku novou. Není potřeba vyřizovat žákovský průkaz.

2. Při výdeji průkazky pro tarifní zóny, z nichž aspoň jedna je jiná než 100, 101, 225, 235, 571, 575, 580, 675, 740, 800 a 900 cestující předloží svou průkazkovou fotografii, průkaz totožnosti a žákovský průkaz dle cenového věstníku MF ČR.

Cestující od 18 let do 26 let

1. Při výdeji průkazky pro tarifní zóny 100 + 101 (Brno), 225 (Adamov), 235 (Blansko), 571 (Mikulov), 575 (Břeclav), 580 (Laa), 675 (Kyjov), 740 (Vyškov), 800 (Znojmo) nebo 900 (Hodonín) cestující předloží svou průkazkovou fotografii, průkaz totožnosti s datem narození a doklad o studiu, kterým může být:

• průkaz ISIC platný do 15. 8. 2013 ode dne jeho vydání nebo prolongace;

• průkaz studenta vysoké školy se sídlem v Brně (dle § 57, odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů);

• potvrzení školy o studiu, které obsahuje příjmení, jméno a datum narození žadatele, identifikaci školy, razítko školy a podpis oprávněné osoby školy;

• žákovský průkaz dle cenového věstníku Ministerstva financí ČR.

2. Při výdeji průkazky pro tarifní zóny, z nichž aspoň jedna je jiná než 100, 101, 225, 235, 571, 575, 580, 675, 740, 800 a 900 cestující předloží svou průkazkovou fotografii, průkaz totožnosti s datem narození a žákovský průkaz dle cenového věstníku MF ČR.