Děti - mládež

Den dětí Oslavany 2013

Program ke Dni dětí v Oslavanech proběhne v sobotu 1.června 2013 na Stadionu TJ Oslavany.

V cca 9:00 hod. je očekáván přílet bojového vrtulníku MI-24.

V rámci programu proběhne prezentace složek integrovaného záchranného systému České republiky:

  • Policie ČR
  • Armáda ČR
  • Hasičský záchranný sbor
  • Sbor dobrovolných hasičů Oslavany
  • Kynologický klub Oslavany

DDM Oslavany představí svá stanoviště prezentace Malý záchranář, kde vás bude čekat mimo jiné dráha plná hasičských, policejních a zdravotnických úkolů.

Skupina BESIP bude u svého stánku pořádat jízdu zručnosti a vysvětlovat dětem zásady bezpečnosti pohybu na kole, ale i na chodníku.