E.ON distribuce

Přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektrické energie.

07.11.2011 07:30 – 15:30

Vypnutá oblast: trafostanice Oslavany Novoveská – ulice Novoveská, Dolina, Hlavní č. 42 – 82 sudá čísla (mimoč.p.70), Kostelní, Nám.13.prosince – Umělecká škola, pohostinství