Kauza zámek

Tomek po svém "rozuzluje" kauzu zámek

Tomek po svém „rozuzluje“ kauzu zámek

Byť jsme deklarovali, že na scestné články p. Tomka nebudeme reagovat, poslední jeho článek uveřejněný v Zrcadle nás donutil zaslat do redakce tuto reakci.

Rozuzlení o kterém p. Tomek píše určitě není v rukou voličů, ale v této chvíli v rukou civilního a díky konání p. Tomka i trestního soudu. Navíc jak říká podává fakta, ovšem pouze ta která se mu hodí a navíc notně zkreslená.

Město Oslavany zcela určitě p. Tomkovi žádnou škodu nezpůsobilo a tyto jeho „ výhrůžky“ jsou nepodložené nesmysly mající za cíl vyvolávat paniku, poškozovat město, jeho představitele a jeho pracovníky v očích veřejnosti a nejsou nakonec ani předmětem řešení kauz s p. Tomkem. Je třeba si uvědomit, že starosta zastupuje město navenek a vykonává vůči kauzám s p.Tomkem vůli Rady města a Zastupitelstva města. Ing. Bc.Hošek DiS. potom město společně s dalšími právními zástupci zastupuje v rámci jednotlivých řízení. Tím že Tomek tyto osoby neustále diskredituje si určitě v ničem nepomůže.
Je faktem , že soudní líčení s p. Tomkem, ať již civilní, nebo trestní se velmi táhnou. Je to díky „iniciativě“ pana Tomka, který neustále využívá různých opravných prostředků a cest k oddalování rozhodnutí jednotlivých soudů.

Rozsudek soudu ze dne 6.9.2010 33C169/2008 který p. Tomek cituje ve svém článku je pouze jedním z dílčích a ve svém důsledku nepodstatných rozhodnutí soudu ve věci jedné z mnoha exekucí, které jsou proti Tomkovi a jeho firmám vedeny. Navíc vůči tomuto rozhodnutí soudu bude podáno odvolání.

Rozhodnutí samé nemá vůbec žádný vliv na to, že by exekuce na majetek společností ovládaných Tomkem byly neplatné!

Jeho překroucené „ právnické“ vývody o neplatnosti exekucí na majetek jeho společností a dokonce neplatnosti trestních řízení, která proti němu vede stát prostřednictvím státního zastupitelství, včetně pokusu podvodu s majetkem města Oslavany, jsou asi spíše jeho zbožným přáním, případně výplodem jeho velmi bujné fantazie.

Dovolávání se smírného řešení v situaci, kdy se p. Tomek, jako dlužník města, podvodným způsobem pokusil zcizit veškerý majetek města a stanul za tento svůj čin před trestním senátem je velmi úsměvné.

Rada města Oslavany


Prohlášení

Zastupitelé města Oslavany zvolení za naše strany postupovali vždy v souladu s platnými zákony naší země a hájili zájmy města Oslavany dle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Takto postupují vždy, ať už se jedná o běžné záležitosti nebo ochranu majetku města, případně pokusy o jeho zcizení. Občané města si mohou být jisti, že stejně budou postupovat i noví zastupitelé za naše strany, kteří budou zvoleni do zastupitelstva města Oslavany ve dnech 15. a 16. října 2010. Nikdy nepůjdeme proti zájmům města a jeho občanů. Zastupitelé zvolení za naše strany nebudou těmi, se kterými se chce Ing. Tomek domlouvat na tzv. „racionálním smírném řešení“, které je řešením pro něj, a které v minulosti spočívalo například v tom, že mu město má předat zámek a zaplatit 50 milionů Kč.

  • Občanská demokratická strana
  • Česká strana národně sociální
  • KDU-ČSL
  • TOP 09
  • KSČM
  • „Sdružení nestraníků“