Rada města Oslavany schválila na své schůzi 18. srpna 2014 Nařízení města 1/2014, kterým se vydává Tržní řád.

Pro občany je vcelku nezajímavá informace o tom, že prodávat se může jen před radnicí a v Padochově před hospodou. To by mělo zajímat hlavně „stánkaře“.

Zajímavější je článek 8 tohoto nařízení, který s ohledem na veřejný zájem a ochranu bezpečnosti seniorů zakazuje podomní a pochůzkový prodej na celém území města Oslavany (tedy i Padochova).

Takže i to, když někdo obráží barák od baráku a něco vnucuje, jako např. výhodný tarif na mobil, elektriku, plyn, deky z ovce, nádobí apod. (Jen nevím jak se zákonodárce popasuje s tím uřvaným autem „Vykupujeme kůže a starý nábytek“ – pohybuje se mimo tržní zóny a nabízí služby.)

Takže od teď, jak bude někdo s něčím otravovat, volejte Městskou policii 603 372 966, ona už sjedná nápravu.

Tento web není oficiální web Města Oslavany,
není ani nijak spjat s radnicí nebo vedením města ani nevyjadřuje jejich názory pokud není v jednotlivých článcích uvedeno jinak,
není ani městem financován. Jedná se čistě o soukromý projekt.
Copyright © 2005 - 2015 Infoportál Oslavany  • provozuje: ATW  • sitemap