Našlo se na webuZprávy z radnice

Reakce na článek "Quo vadis, město Oslavany" – Zrcadlo

V posledním čísle nezávislých novin Zrcadlo vyšel článek „Quo vadis, město Oslavany?“ zastupitelky města Oslavan Ing. Naděždy Špiříkové, MSc.

Do redakce našeho webu hned po zveřejnění tohoto článku přišlo několik reakcí jako odezva…

  • reakce starosty města:

Kam kráčíte Ing. Naděždo Špiříková, MSc., kam?

Po přečtení článku kolegyně zastupitelky slečny Špiříkové v posledním čísle Zrcadla je mi za ni jako za zastupitelku města hanba, hanba vůči ostatním zodpovědným kolegům zastupitelům, je mi za ni hanba vůči spoluobčanům.

Prostě tato dáma snad vůbec neví o čem mluví, neví co se ve městě děje.

Odpovím jí na její otázku kdo vlastně koordinuje rozvoj Oslavan.

„Je to právě zastupitelstvo města ve kterém slečno Špiříková sedíte. Ano skutečně pouze sedíte, tedy pokud se ho účastníte. Právě tento orgán města totiž rozhoduje o všech zásadních rozvojových záležitostech o všech akcích, výhledech, koncepcích, o přijatých dotacích a vůbec o dění ve městě.

Proč jste za čtyři roky nepředložila jediný návrh na řešení čehokoli , proč jste nepřispěla jakoukoli pomocí městu, nepřišla s jakoukoli vlastní iniciativou. Proč jste nepracovala řádně ve finančím výboru zastupitelstva, který je nosným výborem v oblasti financí města.

Naštěstí si sama sobě odpovídáte v závěru článku kde píšete, že Ti kteří mluví, nebo se probudí až když zvoní volební budík jsou k ničemu. Tato Vaší vlastní věta Vás přesně vystihuje. No a teď Vás asi probudil ten Váš „volební budík“.

A pokud se dovoláváte zachování tradic našich předků, navštivte naše muzeum Vlastivědného spolku, tedy pokud budete mít odvahu se těmto lidem, kteří po léta pracují ve svém volném čase právě na zachování povědomí o historii našeho města, podívat ještě do očí.

Vít Aldorf – starosta města

  • reakce MO ČSNS Oslavany – Padochov:

QUO VADIS Ing. Špiříková?

V posledním čísle časopisu Zrcadlo opět vyšel další článek od Ing. Špiříkové MSc. nazvaný Quo vadis, město Oslavany, který nám připomíná, že se rychle blíží volby do zastupitelstva města a tím pro někoho i nutnost zviditelnit se takřka za každou cenu, útočit na všechno a na všechny, přesně v duchu nedávné nenávistné a štvavé volební kampaně ČSSD při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Je hezké, že na závěr článku Ing. Špiříková morálně podotýká, že zjistila, že pro mnohé je stát se zastupitelem pouze otázkou prestiže. Duch jejího článku nám napovídá, že v Oslavanech je vlastně všechno špatně, že zastupitelstvo a orgány města nepracují, nesnaží se získat pro město finance a dokonce využívá i nedávných povodní ke svému zviditelnění. Skoro se zdá, jako by Ing. Špiříková nebyla součástí tohoto zastupitelstva a členkou jednoho z nejdůležitějších orgánů města – finančního výboru zastupitelstva. Na základě zákona o svobodném přístupu k informacím lze poměrně snadno zjistit, že do dnešního dne se finanční výbor od začátku volebního období sešel celkem na 16 jednání a Ing. Špiříková byla přítomna 5x. V roce 2008 se výbor sešel 6x a Ing. Špiříková nebyla bohužel přítomna ani na jediném jednání. Jak se dá zjistit, i když nebyla přítomna, neposlala třeba předsedkyni výboru ani jediný podnět nebo připomínku, jak například zlepšit finanční situaci města nebo něco změnit. Členové zastupitelstva berou dle platných zákonů za svoji práci v orgánech města odměnu. Bylo by zajímavé se zeptat, jestli Ing. Špiříková pobírala odměnu za svoji práci ve finančním výboru, zejména v roce 2008. Jednoduchou statistikou ze zápisů z jednání zastupitelstva jsme si zjistili, že i v docházce na jednání zastupitelstva se pisatelka umístila z celkového počtu 23 zastupitelů (21 současných a dvou bývalých) na celkovém 19. až 21. místě. Odtud možná plyne neznalost některých záležitostí a taky značně zkreslené informace psané v článcích, které pisatelka publikuje, byť jsou všechny potřebné informace obsaženy v zápisech z jednání orgánů města.

Ing. Špiříková se snaží v poslední době zviditelnit hlavně přes oslavanský zámek, kdy neustále předhazuje údajná chybná rozhodnutí. Ze zápisů z jednání zastupitelstva města a z pořizovaných záznamů se dá snadno zjistit, kolikrát hlasovala proti těmto, dle ní, chybným rozhodnutím. Občané by byli překvapeni, protože po přečtení jejího článku museli zákonitě nabýt dojem, že jenom ona je bojovnice za město a jistě se tedy na zastupitelstvech musela vyjadřovat a hlasovat proti. Opak je pravdou. Při tom oslavanský zámek žije. Je zde restaurace, minipivovar, fitcentrum, nádherná muzea, spolkové prostory, různé obchůdky, pořádají se zde zdařilé kulturní akce, zámecká kaple je využívána na různé koncerty, svatební obřady. Město se v minulosti snažilo získat na rekonstrukci zámku větší obnos peněz, ale bez úspěchu. Nevyšel jak projekt společnosti Rank Xerox na vybudování konferenčního centra, tak snaha města získat finance z fondů EU. Město za spolupráce s PhDr. Říhem – správcem zámku Kynžvart, který má úspěšné zkušenosti se získáváním dotací z fondů EU, a VUT Brno nechalo vypracovat studii využití oslavanského zámku. Bohužel se ukázalo, že nutné investice do zámku jsou vzhledem k jeho rozsáhlosti veliké, včetně nutné případné finančně zcela náročné spoluúčasti města a návratnost vložených financí neodpovídala požadavkům fondů EU.

Co se týká „nového oslavanského náměstí“ – dle informací developerské společnosti má ještě letos pokračovat výstavba rozestavěného objektu na náměstí a probíhají jednání s další developerskou společností ve věci výstavby zbývajících objektů. Informace byla mimo jiné podána i na posledním zasedání zastupitelstva města. Pisatelka zcela pomíjí skutečnost, že všechny stavby na novém náměstí vznikají na základě projektu vypracovaného městem a na základě smluv uzavřených s městem.

Ing. Špiříková se rozepisuje o potřebě získat dotace na obnovu veřejné zeleně. Jako zastupitelka města Oslavany asi neví, že městu se podařilo získat významnou dotaci na obnovu části veřejné zeleně a proběhlo výběrové řízení na dodavatele díla.

Ing. Tomek již nemusí psát do Zrcadla články namířené proti městu, protože má zdatného následovníka. Orgány města a členové zastupitelstva města Oslavany poctivě pracují ve prospěch města, ve kterém žijí. Převážná většina z nich je aktivní v různých spolcích a organizacích, které přispívají k bohatému společenskému životu našeho města, který je ceněn i v okolních městech a obcích. Obětují svůj volný čas ve prospěch nás všech a patří jim za to velký dík. Někteří lidé se za tuto poctivou práci schovávají a vezou se na její vlně a ještě najdou odvahu na to známé „paroubkovské“ bořit, škodit, pomlouvat. Za povšimnutí stojí skutečnost, že podobné články namířené proti městu a jeho orgánům nenajdete z pera zastupitelů zvolených za ostatní volební strany – ODS, KSČM, ČSNS, KDU-ČSL a Hnutí nezávislých.

Vrcholem pokrytectví jsou závěrečná slova pisatelky – citujeme – Naše město potřebuje ke svému rozvoji lidi, kteří dokážou odvést poctivou a tvrdou práci. Ti kteří jen mluví nebo se probudí, když zvoní volební budík jsou k ničemu. Tato slova považujeme za plivnutí do tváře všem ostatním členům zastupitelstva města Oslavany. O morálních kvalitách pisatelky ať si udělá každý obrázek sám.

Místní organizace České strany národně sociální Oslavany – Padochov.

  • reakce Stanislava Kališe – místostarosty SHD a vedoucího Hasičského muzea:

Když se někdo probudí

Po přečtení článku Quo vadis město Oslavany ing. Špiříkové jsem nabyl dojmu, že asi žiji v úplně jiném městě, než které mám rád a na které jsem hrdý.

Zmiňovat se o nových silnicích, mostě, nových stavbách , o dění ve městě a všem co se v Oslavanech pro spoluobčany udělalo nemá určitě smysl, protože to každý vidí sám.

Musím uznat, že její článek mě velmi popudil. Tato slečna, která se prezentuje dokonce jako kandidátka na starostku nemá snad ani potuchy o tom co se ve městě děje.

Po příchodu na zámek do Hasičského muzea mě napadla myšlenka, že pisatelka tohoto článku zde asi nikdy nebyla. Muzeum Vlastivědného spolku spolu s hasičským muzeem zabírá celé jižní křídlo a i to nám již dnes pomalu prostorově nestačí. Byla se tato „zastupitelka“ města vůbec někdy v muzeích podívat. Mám pocit že ne. Předpokládám, že ty tisíce odpracovaných hodin v obou muzeích jsou na první pohled vidět, že je vidět dobrovolná práce lidí. To není kultura, to není odkaz budoucím generacím. Za celé čtyři roky co je dotyčná v komunální politice v Oslavanech pracovala, pracovala pravděpodobně v duchu jí jmenované abatyše v jejím článku. Je to ona kdo spala. Ač nejsem zastupitel vím o všem dění ve městě, zajímám se o ně spolupracuji s mnoha zastupiteli a především se starostou města, který pro hasiče a muzeum obětoval vše co mohl.

Bolí mě až u srdce že mezi námi mohou být lidé jako slečna Špiříková, která dokáže pošlapat
poctivou práci mnoha lidí bez vědomí toho, co za touto prací stojí.

Stanislav Kališ – místostarosta SHD a vedoucí Hasičského muzea

  • reakce čtenáře Zrcadlo:

Vážená redakce,

jsem občasným čitatelem Vašeho nezávislého regionálního čtrnáctideníku ZRCADLO, Sleduji ho proto, že tak nějak duší i srdcem do tohoto kraje (a to především na Oslavansko) patřím. Řada článků je pro mne přínosným přiblížením toho, co se zde děje, seznamují mně s širokou paletou informací ke kterým bych se určitě běžnou komunikací, nestraně, nedostal. Za to děkuji. Tímto způsobem jsem si také přečetl i článek v rubrice REAKCE · NÁZORY · POLEMIKA ze dne 2. 7. 2010 signovaný jménem Ing. Naděžda Špiříková, MSc. s názvem Quo vadis, město Oslavany? Nepatřím k lidem kteří by chtěli reagovat na články o kterých již při prvním přečtení je jasné že nejsou psány proto aby něco řešily, ale spíše proto, aby se někdo nějakým způsobem cíleně, za nějakým účelem, zviditelnil. Aby se pomyslně „prošvenkoval“ do záře reflektorů. Tady ale musím reagovat, protože tady u tohoto článku se setkáváme ještě navíc s urážkami. Urážkami jednak představitelů města za údajnou nečinnost (což ti na druhé straně, ti co by chtěli být na jich místě dělají běžně v domnění že to patří k folklóru, většinou se to toleruje, a navíc jsme češi a od nás se takovéto jednání i předpokládá), mně ale především vadí to skryté napadení ostatních řádových občanů města (nefunkcionářů), občanů kteří za poslední roky pro Oslavany vykonávali velké množství práce, a to bez jakýchkoliv nároků a snahy dostat se, jako v tomto případě, asi do nějaké funkce. Neznám sice Ing. Naděždu Špiříkovou, MSc., ale jak mně bylo řečeno, má v úmyslu prý kandidovat i na starostku města Oslavan. V tom případě, bude-li takto pokračovat a předkládat lidem své základní neznalosti a urážet je, tak ten výše použitý nadpis v trochu upravené formě bude opravdu sedět! Nevím jest-li se Ing. Naděžda Špiříková, MSc., podle toho co píše, někdy vůbec za poslední roky prošla městem Oslavany, jestli se seznámila s jeho historii, práci která se zde za poslední roky vykonala, jestli si srovnala to co se na všech úrovních stavebních, údržby a výstavby komunikací, zeleně, kultury, vzdělávání, muzejnictví, historie, školství, mládeže, tradic, spolků, zábavy ve vztahu k minulým létům vybudovalo, vytvořilo. Určitě se leccos nezdařilo tak jak bylo v plánu, zkomplikovalo se (všechno dělají ale jenom lidi, navíc mezi dalšími, často „nemocnými“ lidmi), ale ta pozitiva, ta jednoznačně převažují! Některé problémy, např. historicky industriální se zatím ani řešit v dohledné době ve městě nedají. (Omlouvám se, teď jen malé odbočení, ten výše citovaný článek mně svým obsahem, formou, v tento okamžik, alegoricky připomíná některé z výrazných postav z knihy Zvonokosy, kterou pisatelka cituje). Ale zase zpět, ať pátrám jak pátrám, za poslední roky co pamatuji, jsem při žádné příležitosti neslyšel její jméno ve vztahu k povznesení Oslavan (mimo zprostředkovaně nerealizovaných slovních slibů na politických mítincích které uspořádávala vždy na tom jí kritizovaném novém náměstí, a v tom citovaném článku) a to v žádné sféře činnosti. Kolik realizovaných, nebo alespoň teoreticky realizovatelných projektů předložila Ing. Naděžda Špiříková, MSc. pro povznesení tohoto města např. na místní úrovni, krajské, státní, nebo dokonce ve vztahu k zajištění prostředků z EU, kterou cituje (už proto, že je členkou zastupitelstva a nakonec i k jejímu jistě prestižnímu vzdělání a zkušenostem v práci na nejvyšších úřadech by se to dalo, bere-li vážně kritiky v jednotlivých odstavcích svého článku, předpokládat)? Mohl jsem, protože nejsem místní (informace mám jen z tisku, internetu), samozřejmě něco nepřehlédnutelného přehlédnout, v tom případě se pisatelce hluboce omlouvám. Na druhé straně máme k dispozici ještě jiná měřítka sledující rozvoj Oslavan, jsou dány rozhovory s rodáky nebo lidmi co se sem cyklicky, po nějakém čase vracejí, ti se převážně v superlativech vyjadřují o tom jak zkrásněly, jak se ze zanedbaného šedého hornického města stal doslova v posledních letech skvost na řece Oslavě, ze zámku pak nepřehlédnutelné centrum kultury, vědění a zábavy, jak se povznesla zeleň ve městě i okolí, jak město již dnes může s hrdosti mluvit o tom že je frekventovanou turistickou, virtuální bránou Vysočiny. Ing. Naděžda Špiříková, MSc. v článku píše „Naše město, naši předkové a naše tradice od nás žádají činy!“, nevím které město má v tomto případě ale na mysli, jsou-li to ale Oslavany, tak ano, činy, ale ne slovní, osobní, mediálně populistické, volební, stranické, ale konkrétní, realizovatelné po všech stránkách, smysluplné, přínosné pro většinu občanů, nevyvolávané sobeckým lidským maloměšťáctvím, jednostrannými politickými pochlebovači, a pokud možno v reálném čase, ne v politických měřítcích. Jako členka zastupitelstva to nakonec za celé volební období již mohla mnohokrát prokázat. Když je členkou zastupitelstva pak nelze navíc pochopit, že kritizuje to, co sama bezezbytku schvalovala, vždyť je jedním z článků který nese zodpovědnost za to jak město funguje nebo nefunguje, jak slouží občanům i za to co se nepodařilo.

Co ještě říci, snad jen ať Oslavany dále vzkvétají a pro všechny občany jsou dokonalým a příjemným domovem, zázemím. Ti co do tohoto kraje a města přijdou: mějte otevřené oči, jen tak poznáte reálnou, novodobě vytvořenou podobu tohoto města, poznáte obdivuhodnou historii města i kraje prezentovanou dnes obsáhle v zámku, historii jejíž počátky sahají tady v ohybu řeky Oslavy až do nejstarších dob. Seznámíte se i přehledně s nedávnou hornickou a elektrárenskou činností. Budete okouzlení obdivuhodnou řekou Oslavou. Dívejte se, a současně naslouchejte, vnímejte historii i současný obraz města i jeho okolí, vstřebávejte pestrobarevnou paletu toho co příroda a lidé zde vytvořili a tvoří i v reálu, nenechte se zaslepit populismem slov těch co tento kraj a město znají jen zprostředkovaně, bez hlubšího osobního poznání! My co toto město a jeho okolí máme rádi jistě přivítáme, když se i Ing. Naděžda Špiříková, MSc. konkrétně zapojí do jeho činnosti, ne jen verbálně, ale opravdu těmi činy jak píše, činy které zatím z její strany nejsou vidět. Bylo by dobré, jak taky ve svém článku na konci píše, aby se konečně probudila (matka představená ani husiti už tady opravdu nejsou), tady nejde totiž o politizování, ale o práci, chce to i třeba do terénu mezi lidi, zhodnotit co je pravda a co jsou jen tlachy, posoudit priority od chimér.

Luboš Rejl, Brno

Vysvětlující poznámka pod čarou – nenarodil jsem se v Oslavanech, nejsem občanem Oslavan, nejsem příslušníkem žádné strany, nemám příbuzenské ani ekonomicko podnikatelské vztahy k nikomu na městském úřadě, neznám osobně Ing. Naděždu Špiříkovou, MSc. Jsem jen obyčejný obdivovatel místní přírody, historie, místopisu, ale především obětavých lidí co tady na Oslavansku žili a žijí, co netlachali, ale pro město něco smysluplného opravdu dělali a dělají . LR.

  • reakce Miloše Musila:

Nechtěl jsem reagovat.

Nechtěl jsem reagovat na článek zastupitelky Města Oslavany ing. Špiříkové, neboť je pod úroveň a zaslepená předvolební volební rétorika neguje vše, co se v Oslavanech za uplynulá volební období zbudovalo. Pro její slabší paměť připomínám namátkou rekonstrukce místních komunikací (oslavanští občané si pamatují kolik jich bylo prašných), průtah městem, rekonstrukce školských zařízení včetně hřiště s tartanovým povrchem a dopravním hřištěm, střechy, krovy, statika a fasáda na zámku včetně opravy věže, vznik muzeí, vybudování celého systému cyklostezek, v kulturní oblasti tradiční akce na zámku a vznik oslavanských historických slavností. To vše nám lidé z okolí závidí. „Nekoncepčnost“ radnice dokresluje připravovaná velká rekonstrukce a dostavba kanalizačních a vodovodních sítí.
Vše vzniklo z poctivé práce uvolněných zastupitelů a celého zastupitelstva, které v zásadních věcech táhlo vždy za jeden provaz a nepodsouvalo do práce žádné politické půtky. Mrzí mne, že jsme se dočkali nejen my, ale i aktivní občané a členové občanských sdružení za svou práci od více než liknavé kolegyně takového vysvědčení.

Mgr. Miloš Musil, bývalý místostarosta města Oslavany

  • reakce Svatopluka Staňka:

Zamyšlení nad článkem Ing. Špiříkové v Zrcadle ze dne 2.7.2010

Pokaždé, když se ve schránce objeví nové číslo čtrnáctideníku Zrcadlo, s napětím je otevírám s tím, co nového se v něm objeví o Oslavanech a Padochově.
V posledním čísle ze dne 2.7.2010 je v rubrice „Reakce.názory.polemiky“ otištěn článek z pera zastupitelky města Oslavany Ing. Naděždy Špiříkové.
Po jeho přečtení mě nejdříve napadlo, že reagovat na tyto věty snad ani není vhodné. Pak jsem si ale uvědomil, že občané Oslavan i dalších měst a obcí, kteří Zrcadlo jako významný regionální deník čtou mohou na základě takového článku nabýt dojmu, že v Oslavanech se nic dobrého neděje, vše je špatně a nikdo se o nic nestará, budovy v Oslavanech se rozpadají a společenský a kulturní život ve městě neexistuje.
Přestože si rozhodně nemyslím, že vše je ideální a že se vše v Oslavanech daří a jde bez problémů, a že se nedělají občas chyby, stále platí, že chyby nedělá jen ten, kdo nedělá vůbec nic. Psaním článků do novin toho opravdu moc pokazit nejde, z toho žádná odpovědnost neplyne. Dá se tím ale způsobit dost nepříjemná atmosféra a vzbudit emoce.
Považuji, a určitě nejsem sám, zmiňovaný článek za urážku všech, kteří delší nebo kratší období pracují pro Oslavany ať už jako zaměstnanci městského úřadu, volení zastupitelé, členové výborů a komisí a mnozí další, kteří pro město a pro jeho obyvatele pracují zcela dobrovolně a bez nároku na jakoukoliv odměnu na poli kulturním, společenském, sportovním a v mnoha dalších oblastech.
Předpokládám, že občané Oslavan nejsou zcela slepí a hluší, a že si dovedou udělat svůj vlastní úsudek o dění v jejich městě na základě vlastních zkušeností.
Tak například ke stavu a aktivitám na oslavanském zámku. Kdo pamatuje stav zámku ještě před 10 lety, o kterém se každý může přesvědčit mimo jiné i ve fotogalerii přístupné na stránkách města i jinde, kdy zámek byl prakticky nepoužitelný, po návštěvě v současnosti zajisté zpozoruje významnou proměnu. V zámku dnes funguje restaurace, minipivovar, fitnes centrum, společenské sály, výstavní prostory a další provozovny, podstatná část je zpřístupněna jako muzeum hornictví a energetiky, vlastivědné muzeum a muzeum hasičské techniky, v kapli se pořádají hudební vystoupení, výstavy a řada svatebních obřadů. Zámek funguje jako kulturní a společenské centrum dění ve městě po celý rok při mnoha pravidelných i nepravidelných akcích. Kdo na zámek zavítá, na vlastní oči může posoudit, nakolik je zámek schopen poskytnout návštěvníkům smysluplné vyžití.
Na „novém náměstí“ naproti radnici by se dle informací developerské společnosti měly ještě toto léto znovu rozběhnout práce na stavbě bytového domu a v další části náměstí se projednává se zájemci o výstavbu možnost realizace dalších objektů. Vše v souladu s rozhodnutím zastupitelstva o celkové koncepci nového náměstí a za odborného dohledu vybraného a schváleného architekta.
Odstavec o dotačních prostředcích na obnovu městské zeleně je úsměvný. Vždyť právě v letošním roce se městu podařilo získat dotaci z fondů EU v nemalé výši na obnovu zeleně na hřbitově a v alejích u zámku a kolem řeky Oslavy. Také záležitosti souvisící s tímto projektem byly vždy řádně projednávány a schvalovány na zastupitelstvu města, v radě města a v neposlední řadě ve finančním výboru, který v rámci přípravy letošního rozpočtu projednával k této akci způsob dofinancování. Obnova zeleně bude i nadále postupně pokračovat, samozřejmě dle finančních možností města.
Znění posledního odstavce článku je pravděpodobně inspirováno některou ze stranických příruček z dob minulých. Doufám, že nejenom stávající zastupitelé, kteří rozhodně nejsou zastupiteli jen z prestižních důvodů a ani je neprobudil žádný volební budík, ale i všichni další občané našeho města, kteří spíše než psaní podobných článků věnují svůj čas práci pro město a jeho občany, sami nejlépe posoudí aktuální dění ve městě.

Ing. Svatopluk Staněk
V Oslavanech 13.07.2010