OznámeníZprávy z radnice

Kácení na zahradě od 15.07.2013 nově bez povolení úřadů

Než však skočíte po pile nebo sekeře, ujistěte se, že vaše zahrada splňuje podmínky pro volné pokácení dřevin. Zahrada je v materiálech ministerstva definována jako „veřejnosti nepřístupný, stavebně oplocený pozemek u bytových a rodinných domů v zastavěném území obcí“. Všechny tyto vlastnosti musí zahrada splňovat současně.

Za zahradu podle novely vyhlášky nejsou považovány např. pozemky v zahrádkářských osadách, přestože v nich trvalý pobyt osob není vyloučen, a také zahrady ohraničené pouze živým plotem.

Existují výjimky, kdy jen tak kácet stále nelze. Týkají se dřevin, jež jsou součástí významného krajinného prvku či stromořadí, anebo jsou vyhlášeny jako památný strom. Speciálně památný strom lze kácet jen ve veřejném zájmu, například je-li v havarijním stavu.

I tak je obvyklé, že se stromy kácejí v období vegetačního klidu, který začíná od 1. října a končí 31. března. Kácet v této době je i praktičtější, protože stromy jsou bez listů a tedy lehčí. V době vegetačního klidu především však neponičíte hnízda ptáků na stromě a nevyrušíte je při hnízdění nebo při péči a mladé, což je trestné.

zdroj: Novinky.cz