Oznámení

Rozšířené úřední hodiny pro podání přiznání k dani z příjmů 2013

  • Pondělí 25.03.2013 – 8:00 – 18:00
  • Úterý 26.03.2013 – 8:00 – 18:00
  • Středa 27.03.2013 – 8:00 – 18:00
  • Čtvrtek 28.03.2013 – 8:00 – 18:00
  • Pátek 29.03.2013 – 8:00 – 18:00
  • Sobota ** 30.03.2013 – 8:00 – 12:00
  • Úterý 02.04.2013 – 8:00 – 18:00

** Sobotní úřední hodiny platí pouze pro ÚzP v Blansku, v Břeclavi, v Hodoníně, ve Vyškově, ve Znojmě, pro ÚzP Brno I, Brno II, Brno III, Brno IV, Brno-venkov a pro podatelnu FÚ (nám. Svobody 4, Brno).


Daňové přiznání k dani z příjmů se podává místně příslušnému správci daně, tedy územnímu pracovišti finančního úřadu dle adresy trvalého pobytu fyzické osoby či sídla právnické osoby.

Nejjednodušším způsobem, jak podat přiznání a vyhnout se případnému čekání a frontám na podatelnách územních pracovišť, je vyplnění a odeslání přiznání na internetové adrese www.daneelektronicky.cz, kde lze využít podrobného průvodce vyplněním daňového přiznání.

V případě, kdy poplatníkovi zpracovává a podává přiznání daňový poradce, je termínem pro podání přiznání 1. červenec 2013, avšak plná moc udělená poradci musí být finančnímu úřadu doručena nejpozději 2. dubna 2013!

V termínu pro podání přiznání je poplatník povinen daň finančnímu úřadu také zaplatit. Daň lze finančnímu úřadu uhradit:

a) hotově – na pokladně kteréhokoliv územního pracoviště, a to nejpozději v den splatnosti daňové povinnosti.

b) prostřednictvím poštovní poukázky typu A – poplatník může k zaplacení použít poštovní poukázku, kterou obdrží na České poště, s. p. Je důležité dobře vyplnit údaje na poukázce, aby platba byla finančnímu úřadu doručena a byla bez problémů identifikována. Předčíslí bankovního účtu určuje druh daně, matriková část jednoznačně určuje finanční úřad. Částka musí být na účet finančního úřadu připsána nejpozději v den splatnosti daňové povinnosti.

c) bezhotovostním převodem – předčíslí bankovního účtu určuje druh daně, matriková část jednoznačně určuje finanční úřad. Částka musí být na účet finančního úřadu připsána nejpozději v den splatnosti daňové povinnosti.