Oznámení

Valná hromada TJ Sokol Padochov

Výbor TJ Sokol Padochov svolává na sobotu 9.března 2013 VALNOU HROMADU.

Začátek v 16:30 hod. v přísálí Sokolovny Padochov.

Program:

  • Zahájení,
  • volba komisí,
  • hlavní zpráva o činnosti, zpráva o hospodaření a revizi,
  • zprávy z oddílů,
  • rozpočet na r. 2013,
  • volba starosty,
  • volba výboru,
  • různé,
  • diskuze,
  • usnesení.

Je povinností každého člena TJ se této VH zúčastnit !!!