Oznámení

Změna výše pokut od 1.září 2013

Od 1. září 2013 mění všichni dopravci v IDS JMK Smluvní přepravní podmínky.

Základní změnou je zvýšení pokuty za jízdu bez platného jízdního dokladu. Ze stávajících 1000 Kč se zvyšuje na 1500 Kč.

Pokud cestující bez jízdního dokladu uhradí postih do 5 pracovních dnů, snižuje se na 800 Kč (doteď to bylo 700 Kč).

Když jenom zapomenete nepřenosnou předplatní jízdenku doma a prokážete se jí do 5 pracovních dnů, uhradíte manipulační poplatek 50 Kč. Jeho cena se proti minulosti nezvyšuje.

Tímto krokem chce IDS JmK podpořit poctivé a slušné cestující a naopak postihnout nepoctivce.

Nové SPP IDS JMK naleznete na www.idsjmk.cz/cenik/SPP.pdf