Informace

Parkovné Ivančice od června 2014

Na základě Nařízení města č. 1/2014 schváleného radou města Ivančice dne 5. května 2014 dochází s platností od 1. června 2014 ke změně ohledně parkovného.

Zjednodušeně lze říci, že výše uvedené nařízení ruší jiné nařízení z roku 2005 a výsledek je ten, že od 1. června 2014 se v Ivančicích parkovné nevybírá – nikde!