Na základě Nařízení města č. 1/2014 schváleného radou města Ivančice dne 5. května 2014 dochází s platností od 1. června 2014 ke změně ohledně parkovného.

Zjednodušeně lze říci, že výše uvedené nařízení ruší jiné nařízení z roku 2005 a výsledek je ten, že od 1. června 2014 se v Ivančicích parkovné nevybírá – nikde!

Tento web není oficiální web Města Oslavany,
není ani nijak spjat s radnicí nebo vedením města ani nevyjadřuje jejich názory pokud není v jednotlivých článcích uvedeno jinak,
není ani městem financován. Jedná se čistě o soukromý projekt.
Copyright © 2005 - 2015 Infoportál Oslavany  • provozuje: ATW  • sitemap