Rada a zastupitelstvo

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 15.10.2012

15. října 2012 v 18:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Oslavany

zkrácená verze obsahu jednotlivých bodů:

  1. Zahájení
  2. Náměty a připomínky občanů
  3. Kontrola úkolů – zápis 5/2012 z jednání kontrolního výboru
  4. Zpráva o činnosti rady města 21.8. – 2.10.2012
  5. Majetek města – zápis 3 a 4/2012 z jednání výboru majetkového, investičně stavebního a územně plánovacího, žádosti o odprodej pozemku, smlouvy o zřízení věcného břemene
  6. Různé – záměr vydat nový územní plán města
  7. Diskuse