Rada a zastupitelstvo

Zastupitelstvo města Oslavany 2012

zasedání zastupitelstva č. 1 – 23.01.2012 – zápis

mimořádné zasedání zastupitelstva č. 2 – 12.03.2012 – zápis

mimořádné zasedání zastupitelstva č. 3 – 28.03.2012 – zápis

zasedání zastupitelstva č. 4 – 16.04.2012 – zápis

mimořádné zasedání zastupitelstva č. 5 – 14.05.2012 – zápis

zasedání zastupitelstva č.5 – 18.06.2012 – Padochov – zápis

zasedání zastupitelstva č.7 – 03.09.2012 – Oslavany – zápis

zasedání zastupitelstva č.8 – 15.10.2012 – Oslavany – zápis

mimořádné zasedání zastupitelstva č.9 – 29.10.2012 – Oslavany – zápis (zřízen Městský zámecký pivovar Oslavany s.r.o.)

zasedání zastupitelstva č.10 – 10.12.2012 – Oslavany – zápis

Mimo tyto pevně stanovené termíny může být jednání zastupitelstva svoláno v případě nutnosti dle potřeby.