Zastupitelstvo města Oslavany 2013

Zde uvedené odkazy směřují na soubory do datového úložiště oficiálních internetových stránek Města Oslavany.

Zápis z jednání zastupitelstva města č. 01/2013 – 21.01.2013

Zápis z jednání zastupitelstva města č. 02/2013 – 22.04.2013

Zápis z jednání zastupitelstva města č. 03/2013 – 17.06.2013

Zápis z jednání zastupitelstva města č. 04/2013 – 09.09.2013

Zápis z mimořád. jednání zast. města č.05/2013 – 14.09.2013

Zápis z jednání zastupitelstva města č. 06/2013 – 21.10.2013

Tento web není oficiální web Města Oslavany,
není ani nijak spjat s radnicí nebo vedením města ani nevyjadřuje jejich názory pokud není v jednotlivých článcích uvedeno jinak,
není ani městem financován. Jedná se čistě o soukromý projekt.
Copyright © 2005 - 2015 Infoportál Oslavany  • provozuje: ATW  • sitemap