Z deníku Policie ČR

Upozornění na některé prodejce elektřiny a plynu

V poslední době byla Policie ČR upozorněna na stížnosti, které se týkají nekalých praktik některých prodejců elektřiny a plynu.

Zástupci společností navštěvují občany v bytech či domech a požadují uzavření nových smluv. Někdy přitom nepravdivým způsobem informují zákazníky o podmínkách dodávek energií nebo o tom, za jakého dodavatele vystupují. Z uvedených důvodů žádáme občany, aby pečlivě vyhodnotili veškeré nabízené podmínky a smlouvu podepisovali s rozvahou po důkladném přečtení. Pouze tak lze minimalizovat rizika spojena s nepoctivě uzavřenými smlouvami.