Zajímavosti

Jak proběhla oslava MDŽ v Oslavanech

Oslava MDŽ 7. března 2015.
Městská organizace KSČM spolu s Domem dětí a mládeže a KIS Oslavany uspořádali pro ženy slavnostní odpoledne k svátku MDŽ. Oslava proběhla v sobotu 7. března ve velkém sále Dělnického domu.

Krátce po čtrnácté hodině přivítal jménem pořadatelů ženy a přítomné hosty předseda Městské organizace KSČM Václav Vaněček MVDr Jako hosté vystoupili – starosta města Oslavan Vít Aldorf, poslanec parlamentu MUDr.Vojta Adam, místostarosta města Ing.Staněk Svatopluk, předseda OV KSČM Zdeněk Zimola.

Ve svých krátkých vystoupeních vyzvedli nezastupitelnou úlohu žen ve společnosti a připomenuli že ani po mnoha letech boje žen za rovnoprávnost s muži není jejich postavení odpovídající počátku třetího tisíciletí. Naopak. Mnohé vymoženosti v oblasti sociálního zabezpečení žen v úloze matek jsou rušeny, či omezovány. Poblahopřáli ženám k jejich svátku a popřáli jim příjemně strávené odpoledne, jako výraz vážnosti a úcty k nim.

Po té Václav Vaněček pak předal řízení kulturního programu řediteli DDM, panu Mgr. Martinu Flekalovi.V jeho režii pak s patřičným odborným komentářem vystoupili členové tanečního souboru Orion s ukázkami různých společenských tanců, nejdříve to byly břišní tance – tanečnice Bellynky, pak ukázka capoeiry, tango, quickstep, skupina Wanny dance předvedly Selfie, předvedly se mladší mažoretky Hvězdičky, a také Taneční klub Orion předvedl mix latinsko amerických tanců na hudbu Freddie Mercuryho. Viděli jsme vystoupeni Zumba girls i vystoupení školní družiny s básněmi a kouzly. Po přestávce se představily Cheerladynky s vystoupením Flinstouni. TK Niké Brno předvedla ukázky tanců jive,samba,polka. Viděli jsme Karate a sebeobranu a mnoho dalších pěkných vystoupení.Ve dvou a půl hodinovém představení jsme viděli více než 20 produkcí.
Diváci a divačky, kterých bylo v sále i na galerii více než dvě stě padesát, odměnili vystoupení dětí dlouhotrvajícím potleskem a dokonce lze říci, že i nadšeným obdivem. Uznání a obdiv si zaslouží určitě také jejich cvičitelky, které děti vedou v průběhu celého roku.

Na internet 2

Po kulturním programu hrála ženám k tanci i poslechu hudební skupina „Modrá hvězda“ . Poté slavnostně vyzdobený sál uklidili pracovníci KIS na nedělní dětský ples.
Nelze také nevzpomenout na modelářský kroužek DDM, který pro ženy připravil drobné dárky v podobě keramických květin, které ženy dostávaly u vchodu do sálu spolu s blahopřáním KSČM k jejich svátku.

Poděkování za hezké odpoledne patří všem zaměstnancům DDM, a také pracovníkům Restaurace Dělnický dům za milou a rychlou obsluhu, pracovníkům KIS pod vedením paní Petry Skoumalové za příjemné prostředí, zkrátka všem, kteří se jakkoli podíleli na nádherném a bezkonfliktním průběhu celého odpoledne. Již dnes se těšíme na příští MDŽ.

Ing. Ivan Ostružka