Zajímavosti

Pozvánka na chovatelskou přehlídku trofejí 2013 – Ivančice

Odbor životního prostředí MěÚ Ivančice zve širokou veřejnost na CHOVATELSKOU PŘEHLÍDKU TROFEJÍ spárkaté zvěře ulovené v letech 2012 – 2013 v honitbách v působnosti MěÚ Ivančice.

Přehlídka se koná v sobotu 20. dubna 2013 od 9:00 hod. do 14:00 hod. v restauraci U Slavíků v Nové Vsi.

Ke shlédnutí budou vystaveny trofeje ulovené spárkaté zvěře a šelem.

Součástí přehlídky je výstava preparované zvěře od p. Šlapanského a občerstvení.