Zdravotnictví

Dětské oddělení v Nemocnici Ivančice se zavírá

z dopisu ředitele nemocnice adresovanému obecním a městským úřadům:

Oznámení o uzavření dětského lůžkového oddělení a dětské ambulance v Nemocnici Ivančice, příspěvková organizaci

V souladu s restrukturalizací lůžkového fondu kraje, komplikovanou situací se zajištěním dětských lékařů, nekompletnosti oddělení a dlouhodobou velkou ztrátovostí oddělení uzavírám s platností od 1.6.2011 dětské lůžkové oddělení a dětskou ambulanci Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace. Nadále zůstává v provozu novorozenecké oddělení jako samostatný primariát.

Ing. Jaromír Hrubeš, ředitel Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace