Zdravotní středisko Oslavany oznamuje, že…

  • MUDr. Krátká nebude ordinovat v pátek 2. května 2014 – zastupují obvodní lékaři.
  • 9. května 2014 nebude oridinovat MUDr. Čermák, v nutných případech zastupují statní lékaři.
  • 9. května 2014 nebude ordinovat MUDr. Theinerová, v nutných případech pouze sestra.
  • 12. května 2014 nebudou ordinovat obvodní lékaři z důvodu přerušení dodávky elektrické energie – v nutných případech MUDr. Čermáková v Ivančicích. MUDr. Theinerová pro nutné případy ordinuje a to pouze 8 – 12 hod.
Tento web není oficiální web Města Oslavany,
není ani nijak spjat s radnicí nebo vedením města ani nevyjadřuje jejich názory pokud není v jednotlivých článcích uvedeno jinak,
není ani městem financován. Jedná se čistě o soukromý projekt.
Copyright © 2005 - 2015 Infoportál Oslavany  • provozuje: ATW  • sitemap