Vjezd na Skalky pouze s povolením

Po rekonstrukci vodovodu a kanalizace v této ulici a nákladném vybudování nového asfaltového povrchu, který po mnoha letech nahradil klasické kostky, byla umístěna při vjezdu do ulice Skalky dopravní značka „Zákaz vjezdu nákladních motorových vozidel a traktorů“.

Nedivme se, nejvíce se na předchozí devastaci komunikace v této ulici podílela právě tato vozidla a proto bylo o umístění této značky rozhodnuto.

I přesto může dojít k situaci, kdy tam zkrátka musí a tak je pod uvedenou zákazovou značkou umístěna také dodatková tabulka „Pouze s povolením Města Oslavany“.

Vydáváním tohoto povolení byla rozhodnutím rady města pověřena Městská policie Oslavany.

Tento web není oficiální web Města Oslavany,
není ani nijak spjat s radnicí nebo vedením města ani nevyjadřuje jejich názory pokud není v jednotlivých článcích uvedeno jinak,
není ani městem financován. Jedná se čistě o soukromý projekt.
Copyright © 2005 - 2015 Infoportál Oslavany  • provozuje: ATW  • sitemap