Úřady a instituce

Městský úřad Ivančice

Město Ivančice

Palackého náměstí 196/6

66491 Ivančice

[hcm]file,upload/maps/meu-ivancice.txt[/hcm]

IČ: 00281859

Bank. spojení: 125911/0100

Tel.: 546 419 411, 546 419 412

Fax: 546 419 410

E-mail: info(at)muiv.cz

Epodatelna: podatelna(at)muiv.cz

ID datové schránky: sh2bdw6

Kompletní telefonní a e-mailový seznam všech pracovišť, odborů a úředníků

 

 

 

 

 

Pracoviště Městského úřadu Ivančice:

Palackého náměstí 196/6
vedení města
krizové řízení
komise pro projednávání přestupků
odbor vnitřních věcí
(podatelna, matrika, ověřování)
odbor plánovací a finanční
odbor majetkoprávní
odbor technický a investiční
odbor regionálního rozvoje
odbor životního prostředí
obecní živnostenský úřad
odbor informačních systémů
televizní studio

Palackého náměstí 5/11
odbor sociálních věcí

Petra Bezruče 1014/4
odbor správních činností

ostatní pracoviště:

Palackého náměstí 1485/12
služebna městské policie

Na Úvoze 1425/5
(v objektu Penzionu pro důchodce)
pečovatelská služba

Rybářská 1202
městská sportovní hala

Mjr. Nováka 885/7
městská knihovna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úřední hodiny a hodiny pro veřejnost:
Pondělí 07.30 – 11.30 12.30 – 17.00 úřední den
Úterý 07.30 – 11.30 12.30 – 14.00 PD
Středa 07.30 – 11.30 12.30 – 17.00 úřední den
Čtvrtek 07.30 – 11.30 12.30 – 14.00 PD, úřední den pouze na odboru správních činností
Pátek 07.30 – 11.30 12.30 – 13.00 PD

Pro usnadnění výměny osobních dokladů, řidičských průkazů a změn v registru vozidel se od 1. února 2011 stanoví na odboru správních činností pro rok 2011 jako další úřední den navíc čtvrtek s pracovní dobou pro veřejnost 7.30-11.30 hod. ; 12.30-14.00 hod.

PDprovozní doba pro veřejnost v neodkladných a naléhavých případech nebo po domluvě s příslušným referentem. V této době pracovníci zejména připravují spisy, vyřizují své agendy, pořizují doklady, provádí místní šetření a další práce v terénu a nemusí tak být vždy k zastižení na svém pracovišti.