Úřady a instituce

Úřední hodiny MěÚ Ivančice

Úřední hodiny MěÚ Ivančice:

Pondělí 07.30 – 11.30 12.30 – 17.00 úřední den
Úterý 07.30 – 11.30 12.30 – 14.00 PD
Středa 07.30 – 11.30 12.30 – 17.00 úřední den
Čtvrtek 07.30 – 11.30 12.30 – 14.00 PD, úřední den pouze na odboru správních činností
Pátek 07.30 – 11.30 12.30 – 13.00 PD

Pro usnadnění výměny osobních dokladů, řidičských průkazů a změn v registru vozidel se od 1. února 2011 stanoví na odboru správních činností jako další úřední den navíc čtvrtek s pracovní dobou pro veřejnost 7.30-11.30 hod. ; 12.30-14.00 hod.

PDprovozní doba pro veřejnost v neodkladných a naléhavých případech nebo po domluvě s příslušným referentem. V této době pracovníci zejména připravují spisy, vyřizují své agendy, pořizují doklady, provádí místní šetření a další práce v terénu a nemusí tak být vždy k zastižení na svém pracovišti.

Pracovní doba je pro pracovníky MěÚ pružná; její volitelná část začíná nejdříve v 6.30 hod. a končí nejpozději v 18.00 hod. Jiným rozvržením se řídí pracovníci MěP, knihovny, sportovní haly, technické a úklidové skupiny a televizního studia.

Kompletní telefonní a e-mailový seznam všech pracovišť, odborů a úředníků – PDF