Vánoční Praha – zájezd z Oslavan

Kulturní a informační centrum Oslavany pořádá celodenní poznávací zájezd Vánoční Praha, a to v sobotu 8. prosince 2012.

Cena: dopělí 380,- Kč, děti do 15ti let 320,- Kč.

Rezervace míst v kanceláři KIS Oslavany nebo na tel. č.: 604 108 641 nebo 546 423 283

Tento web není oficiální web Města Oslavany,
není ani nijak spjat s radnicí nebo vedením města ani nevyjadřuje jejich názory pokud není v jednotlivých článcích uvedeno jinak,
není ani městem financován. Jedná se čistě o soukromý projekt.
Copyright © 2005 - 2015 Infoportál Oslavany  • provozuje: ATW  • sitemap