X_ARCHIV - OLD

Brno přivítá papeže, v Ivančicích otevřou park Réna

Psal se rok 1887, kdy byl jediný městský park Réna založen členy Zalesňovacího a okrašlovacího spolku. Od té doby si ivančická rekreační lokalita prošla svými slavnými i méně radostnými etapami. Mezi ty nejslavnější patřilo období za 1. republiky, kdy se park stal oblíbeným místem všech ivančických občanů. Nejen množství různorodých rostlin, ale skalky, jeskyňky, jezírko s lekníny, rybkami a vodotryskem utvářely úžasnou atmosféru této lokality. Také v 50. a 60. letech 20. století se ještě našli dobří lidé, kteří se o park nadále nezištně starali. Ovšem v 70. a 80. letech dochází k postupnému chátrání a park již připomínaly jen pozůstatky jezírek a některé méně běžné dřeviny, které přežily postupné pohlcování parku okolním lesem. K největší devastaci poté došlo v 90. letech, kdy se dříve kouzlené místo stalo vysloveně ostudou Ivančic. V srdcích místních obyvatel však zůstal zakořeněn hluboký vztah k tomuto jedinečnému místu.

Podpora z fondů Evropské unie a Skupiny ČEZ umožnily po 120 letech od založení park opět uvést do pořádku. Projektový manažer Ing. Bohumil Smutný přiblížil, co se v parku zrealizovalo: „Hlavním cílem projektu byla především obnova a doplnění technických prvků a prvků zahradní architektury sloužících pro rekreaci široké skupiny obyvatelstva. V rámci realizace došlo k odstranění nevhodných dřevin, obnově komunikací pro pěší s povrchem z mechanicky zpevněného kameniva, které jsou v centrální části parku řešeny zcela bezbariérově. Dále byl opraven a doplněn mobiliář a vzniklo několik nových technických prvků v parku – malý amfiteátr a multifunkční balvaniště. V Ivančicích tak došlo k obnovení funkčnosti jediného městského parku a využití jeho rekreačního potenciálu.“

Starosta města MUDr. Vojtěch Adam zve širokou veřejnost na slavnostní akci v sobotu 26. 9., kdy bude v parku připraven bohatý zábavný program pro děti i dospělé, plný her, hudby, tance, soutěží o ceny a především příjemné atmosféry.