X_ARCHIV - OLD

Bydlíte v Oslavě? Navštíví vás Aquaprocon

Na rozdíl od různých běhačů od výhodné elektriky nebo super nabídek mobilního telefonování se s pracovnicí firmy Aquaprocon můžete bezpečně bavit. I tak si stejně ověřte že je to ona, co kdyby nějaká vykuklady zneužila této veřejné informace.

oficiální oznámení:

Upozorňujeme občany ulice V Oslavě, že ve čtvrtek 7.června od 14:30h budou postupně navštěvovány všechny nemovitosti projektantkou firmy Aquaprocon. Důvodem je zajištění podkladů pro projektovou dokumentaci domovních kanalizačních přípojek pro výstavbu kanalizace V Oslavě. Žádáme všechny vlastníky nemovitostí V Oslavě o vstřícnost při jednání.

bližší informace:

Vážení občané ulice V Oslavě,

Na základě informací zhotovitele a správce stavby „Nové Mlýny“ bude do cca 14 dnů zahájena vytyčovacími a následně stavebními pracemi realizace splaškové kanalizace na ulici V Oslavě. Vzhledem k charakteristice lokality je kanalizace projektována jako oddílná, tedy splašková, do které bude možno připojit přes revizní šachtu výhradně splaškové vody. Ve čtvrtek 7.června od 14:30h budou postupně všechny nemovitosti navštíveny projektantkou firmy Aquaprocon Ing. Dvořákovou, která je pověřena zajištěním projektové dokumentace pro kanalizační přípojky.

Zároveň s kanalizací budou ve větší části ulice přepojovány i vodovodní přípojky z důvodu částečné rekonstrukce vodovodního řadu. Žádáme Vás tímto o maximální vstřícnost při předávání informací projektantce, především při řešení místa výstupu Vaší budoucí přípojky z nemovitosti a její budoucí hloubky.

Kontaktní údaje na projektantku Ing. Hanu Dvořákovou:
Tel.: 541 426 039; mobil: 737 206 972;
e-mail : hana.dvorakova@aquaprocon.cz