X_ARCHIV - OLD

Doprava o jarních prázdninách 2011

Od 14. do 18. března 2011 jsou na všech základních a středních školách v Jihomoravském kraji vyhlášeny jarní prázdniny. Doprava na regionálních a městských linkách IDS JMK bude vedena podle omezených jízdních řádů pro pracovní dny prázdniny.