X_ARCHIV - OLD

Hlasujte pro půl milionu na dětské hřiště

Podpoře výstavby dětských a sportovních hřišť se Nadace ČEZ věnuje od roku 2003. V současné době je o projekt Oranžové hřiště značný zájem. Na dětských hřištích jsou tradiční herní prvky jako např. houpačky, pískoviště a skluzavky. Všechny splňují náročné bezpečnostní normy. Některá hřiště bývají obohacena o populární prolézačky ve formě žebříků, dřevěných hradů se skluzavkou či lanové pyramidy. Obce nejčastěji stavějí dětská hřiště v blízkosti mateřských škol nebo v odpočinkových zónách.

Zde je možné hlasovat v rámci kampaně „Vaše volba“ mezi navrženými projekty.

Za region EDU (kraj Vysočina a Jihomoravský kraj – souhrnně pod názvem „jihomoravský region“) jsou navrženy tyto projekty:

  1. Oranžové hřiště – Oslavany
  2. Pomoc potřebným – Hospic sv. Alžběty Brno (rekonstrukce interiéru budovy)
  3. Vzdělávání – Oranžová učebna pro ZŠ Hrotovice (vybavení učebny fyziky a chemie)
  4. Kultura – Rekonstrukce rodného domu Jana Kubiše v Dolních Vilémovicích (umístění expozice věnované obětem fašistické okupace)
  5. Sport (amatérský nebo profesionální) – Náměšť – dráha pro in-line bruslení (1.etapa výstavby)
  6. Zdravotnictví – Léčebna dlouhodobě nemocných Třebíč (nová polohovací lůžka)
  7. Životní prostředí – NPR Mohelenská hadcová step (údržba stepi, obnova turistických tras)

Projekt, který obdrží nejvyšší počet hlasů, obdrží na realizaci částku ve výši až 500 000 Kč. Hlasování probíhá do 31.10.2011 (podrobnější informace naleznete na níže uvedených stránkách).

http://soutez.cezregionum.cz/srv/www/content/pub/cs/vase-volba/vlozit-napad.html