X_ARCHIV - OLD

Hoří o stopadesátpět (aktualizováno)

Četnost aktualizací tohoto článku už ve mě vyvolává pocity o „hráchu na zeď házení“, neb snížené inteligenci některých jedinců…

10. červenec 2011, 15:49 – jednotky HZS Ivančice a SDH Oslavany vyjely k požáru stohu. Jedná se o stoh, u kterého hasiči zasahovali již včera a pak předali k dohlídaní majiteli. Stoh byl rozhrabán a některé ohniska se znovu rozhořela, hasiči provedou jejich dohašení.

10. červenec 2011, 02:02 – jednotky HZS Ivančice, HZS Rosice, SDH Nová Ves a SDH Oslavany vyjely na požár stohu v Oslavanech ul. Hybešova, nasazeny 2C proudy. Lokalizace 2:19. Hašení je neefektivní, stoh se nechává kontrolovaně vyhořet.

09. červenec 2011, 14:45 – jednotky HZS Ivančice, SDH Oslavany, SDH Ivančice-Němčice a HZS Mor.Krumlov vyjely na požár strniště 10×10 m, tentokrát do Řeznovic (Ivančice). Uhašeno pomocí vysokotlakého proudu. Beze škody.

06. červenec 2011, 10:22 – jednotky HZS Ivančice a SDH Oslavany vyjely na požár trávy v Oslavanech, lokalizace 10:35. Likvidace 10:48.

01. červenec 2011, 22:50 – jednotky HZS Ivančice a SDH Oslavany vyjely na požár trávy v Oslavanech. Na likvidaci nasazen vysokotlaký proud. Lokalizace a likvidace 23:05.

30. červen 2011, 13:24požár trávy 10x20m v Oslavanech u řeky, nasazen vysokotlak z obou cisteren (jednotky: HZS Ivančice, SDH Oslavany). Podle oznamovatele by se mohlo jednat ještě o jedno ohnisko o cca 200 m dále, při pěším průzkumu nic nenalezeno. Likvidace 13:57

30. červen 2011, 12:43požár trávy v příkopu u odpadního dvora v Oslavanech. Jedná se o doutnající plochu o rozloze 5×10 m, nasazen vysokotlak, likvidace 13:10, jednotky: HZS Ivančice, SDH Ivančice-Němčice

30. červen 2011, 10:53požár trávy o rozloze 1x1m v Oslavanech na ul. Letkovská, likvidace v 11:11, jednotky: HZS Ivančice, SDH Oslavany

A když už nehoří „jen tak“, tak probíhá někde alespoň neohlášené pálení „něčeho“, což pozorovatel vyhodnotí a nahlásí jako požár a jednotky kolikrát i zbytečně vyjedou. Jako třeba opět dnes kdy byl vyhlášen poplach ve 14:19, kdy mělo jít o požár rod. domu v Lukovanech, ale po příjezdu jednotek bylo průzkumem zjištěno, že se jedná jen o neohlášené pálení v rozbořené stodole, kde majitel pálí větve a odpad. Ale na místo dorazily zbytečně jednotky HZS Lidická, HZS Ivančice, HZS Rosice, SDH Zastávka a SDH Zbýšov.

Hasiči jsou halt ve střehu a v letních měsících i lidé, kteří požár nahlásí, ale zbytečným výjezdům se dá i předejít, např. využitím webové aplikace „Pálení klestí„, kterou na svých www stránkách provozuje Hasič. sbor Jihomoravského kraje. Vyplněním a odesláním formuláře je Vaše pálení evidováno operačním a informačním střediskem hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje. Evidence slouží jen pro možnost ověření místa pálení s možným nahlášením požáru.

Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou právnické a podnikající fyzické osoby povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě takovou činnost zakázat.