X_ARCHIV - OLD

Kývalka uzavřena – dálnice D1 zdarma

Podle informací na webu IDS-JmK o změnách jízdních řádů některých autobusových linek lze patrně správně usuzovat, že od 18. dubna 2011 na dobu cca 5 měsíců bude uzavřen silniční úsek II/602 v úseku Kývalka – Popůvky.

Podle informací získaných na webu SÚS JmK lze vyvodit další informace, a sice, že se jedná o „stavbu II/602 Popůvky – Ostrovačice, rekonstrukci silnice“.

V rámci stavby jsou řešeny objízdné trasy uzavíraného úseku včetně zrušení zpoplatnění dálnice v úseku od Kývalky po sjezd na Brno-Bohunice a to jak pro hromadnou dopravu tak i pro ostatní. V rámci rekonstrukce bude silnice rozšířena a bude vybudován stoupací pruh v celé délce stavby.

… a další akce:

Od 2. května 2011 bude navíc v důsledku rekonstrukce pro veškerou dopravu uzavřen most přes dálnici D1 na silnici II/602 u Devíti křížů.

—-

oficiální informace SUS JmK:

Ve dnech 18.4. – 18.9.2011 bude probíhat celková uzavírka silnice II/602 v úseku mezi Popůvkami a Ostrovačicemi z důvodu kompletní rekonstrukce vozovky. Silnice II/602 bude uzavřena od konce zástavby obce Popůvky (za odbočkou do průmyslové zóny) po křižovatku silnic II/602 x I/23 x dálnice D1. Tato stavba vyvolá nutnost objízdné trasy v obou směrech.

Primárně povede objízdná trasa po dálnici D1 mezi sjezdy Brno – západ (výjezd 190) a Kývalka (výjezd 182). Tento úsek dálnice bude po dobu výstavby bez poplatku. Pro vozidla, jejichž konstrukční rychlost je nižší než 80 km/hod a nemohou proto jet po objízdné dálniční trase a pro autobusy IDS Jmk bude objízdná trasa vedena obousměrně po silnici II/602 Troubskem Veselkou, po Staré dálnici (III/3844), přes Žebětín, po silnici III/3842 kolem Masarykova okruhu a po I/23 do Ostrovačic.

Po dobu uzavírky bude zrušena obsluha autobusových zastávek Omice, Kývalka (nachází se v uzavřeném úseku silnice II/602), Omice, Kývalka spojovací (nachází se na silnici III/6021 ústící do uzavřeného úseku silnice II/602) a Ostrovačice, start (nachází se na silnici III/6021 ústící do uzavřeného úseku silnice II/602) bez náhrady.

Dočasně bude zrušena po dobu uzavírky autobusové zastávka Ostrovačice, Hájenka Na Šípu ležící na silnici III/6021 ústící do uzavřeného úseku silnice II/602 při splnění podmínky, že budou náhradou za tuto zastávku zřízeny dočasné zastávky na silnici III/3842 (Žebětín – Ostrovačice) u křižovatky silnice s účelovou komunikací vedoucí na Automotodrom Brno a na silnici III/3842 u křižovatky silnic III/3842 x III/6021 (silnice kolem hlavní tribuny).

V termínech od 17.6. 2011 do 19.6. 2011, od 8.7. 2011 do 10.7. 2011 a od 12.8. 2011 do 14.8.2011 nebude z důvodů konání akcí na automotodromu možná objízdná trasa po silnici III/3842 v úseku městská část Brna Žebětín – Ostrovačice. V tyto dny bude vedena objízdná trasa pro vozidla, jejichž konstrukční rychlost je nižší než 80 km/h přes Troubsko Veselku (II/602), po Staré dálnici (III/3844), přes Bystrc, po II/394 kolem Brněnské přehrady a po II/386 do Ostrovačic.

Investor Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje a hlavní dodavatel stavebních prací SKANSKA a.s. se omlouvají za případné komplikace vzniklé omezením dopravy.