X_ARCHIV - OLD

Likvidace bioodpadu v Ivančicích

V případě projeveného zájmu je domácnosti městem zapůjčena speciální nádoba na bioodpad a svážena v cyklu jedenkrát za čtrnáct dní. Svoz je zahájen v dubnu.

Do nádob je možné ukládat bioodpad z domácnosti:
– zbytky ovoce a zeleniny (slupky, jádřince, listy a nať),
– zvadlé květiny a rostliny včetně zeminy z květináčů,
– nezabalené zbytky pečiva, skořápky z vajíček, papírové ubrousky a utěrky,
– sedliny kávy a čaje,

a bioodpad ze zahrad:
– posečená tráva, listí, seno, sláma,
– plevel, košťály i celé rostliny (nutno zkrátit na délku, které odpovídá velikosti nádoby)
– naštěpkovaná dřevní hmota, piliny, hobliny, studený popel ze spáleného dřeva
– podestýlka z chovu drobných domácích zvířat v omezeném množství.

Do bionádoby nepatří oleje, maso a jeho zbytky, kosti a kůže, zbytky jídla, uhynulá zvířata!

Pro odkládání bioodpadu do těchto nádob je možno použít papírových sáčků, nebo volného výsypu přímo z vlastní nádoby. Nelze používat k odkládání plastové sáčky.


S ohledem na skutečnost, že v Oslavanech bydlí velká část obyvatel v rodinných domech, kde kolem domku hrčí nějaká ta sekačka nebo srp a na každé zahradě stojí minimálně jeden ovocný strom ze kterého občas něco spadne, tak si myslím, že podobná iniciativa by se v našem městě s kladným ohlasem občanů setkala také, prospělo by to vzhledu okolí, mezisousedským vztahům a hasičům by snad ubyl i nějaký výjezd k pálení.

Sami všichni víme, kde takto lehce svozitelný bioodpad v současnosti končí (les, řeka, potok, podvečerní pálení otravující sousedy široko daleko apod.), s odvozem na odpadní dvůr se obtěžuje málokdo.

 


Po vydání článku přišla do redakčního e-mailu následující zpráva:

„Bylo by dobré na toto téma udělat anketu, kdo je pro a měl by zájem. Novinka to není, už loni probíhal sběr bioodpadu v Ivančicích, letos jej rozšiřují.

Komise životního prostředí se tím u nás (v Oslavanech – pozn. redakce) také zabývala. Po propadu příjmu peněz do městského rozpočtu o víc jak 6 mil. korun jsme návrh na tento projekt odložili.

Nyní doplácí město za svoz komunálního odpadu na každého občana 160,-Kč. Svozem bioodpadu by se snížil odvoz komunálního a mohlo by dojít ke snížení této částky. Zájem občanů kteří bydlí v rodinných domech by tomu pomohl.“

V. Coufal – předseda komise pro životní prostředí

 


Nárh na anketu se mi líbí, takže tady je – můžete hlasovat:

[hcm]poll,1,400[/hcm]