X_ARCHIV - OLD

Literární soutěž pro žáky ZŠ

Máte svoji oblíbenou pohádkovou bytost z večerníčku nebo knížky?

Napište jí dopis! Popište postavě náš současný svět a vše co vás zajímá. Pokud nemáte spisovatelské nadání a raději kreslíte či malujete, můžete se zúčastnit také. Nakreslete oblíbenou postavu nebo vyrobte vaši oblíbenou knihu.

Podmínky soutěže a bližší informace obdržíte v knihovně nebo na www.knihovnaoslavany.cz.

Zaslané práce budou zveřejněny během měsíce března k příležitosti Měsíce knihy a čtenářů.

Literárně výtvarná soutěž byla prodloužena!Svoje obrázky či dopisy nám můžete nosit do knihovny do středy 9.března 2011!