X_ARCHIV - OLD

Mineralogická burza Oslavany 2012

Město Oslavany pořádá ve dnech 21. a 22. dubna 2012 v Dělnickém domě (Široká 1) v Oslavanech, letos s rozšířením výstavních ploch i v budově Domu dětí a mládeže (200m od Dělnického domu) další

Mezinárodní prodejní výstavu minerálů, drahých kamenů a šperků

Pro návštěvníky bude výstava otevřena:

  • v sobotu 20. dubna 2011 od 09:00 do 19:00 a
  • v neděli 21. dubna 2011 od 09:00 do 18:00 hod.

Instalace výstavy proběhne v pátek 20.4. od 14 do 20 hod. a v sobotu 21.4. od 6 do 8 hod.

Vstupné je 50,- Kč, děti do 15ti let zdarma.

Kontakt:

  • KIS Oslavany (Petra Skoumalová), Široká 2, 664 12 Oslavany, kis.oslavany@selfnet.cz, (+420) 604 108 641, (+420) 546 423 283, nebo
  • Starosta (Vít Aldorf), vit.aldorf@post.cz, (+420) 603 892 068

K dispozici je několik rozsáhlých sálových prostor s možností bezproblémového připojení el. energie k výstavním místům. V rámci návštěvy Oslavan lze využít zde se přímo nacházející významné mineralogické lokality (např. odvaly uhelných dolů Rosicko-oslavanského uhelného revíru, naleziště světově známých očkových opálů, plazmy, sepiolitu, moravských vltavínů). Návštěvu burzy doporučujeme spojit také s návštěvou zdejšího zámku, zámeckého pivovaru s vlastním pivem a zámeckého muzea mimo jiné s expozicí minerálů regionu a historií zdejšího hornictví vč. návštěvy repliky důlního díla, případně se lze osvěžit procházkou po naučné stezce permokarbonu s bohatými možnostmi sběru zkaměnělin permokarbonské flory (cca 300 m od místa konání burzy).

K dispozici je bezproblémové bezplatné parkování na náměstí 13. prosince, před radnicí (150 m od místa konání burzy). Pro instalaci je k dispozici parkoviště přímo před vchodem do výstavních prostor.