X_ARCHIV - OLD

Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje v roce 2011

V zájmu motivace vlastníků kulturních památek k příkladné obnově vyhlašuje Rada Jihomoravského kraje V. ročník soutěže „Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje v roce 2011“. Soutěž organizačně a odborně garantuje odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Do soutěže je zapojeno 26 památek, Oslavany reprezentuje v kategorii „velké stavby“ zrekonstruovaná těžní věž dolu Kukla.

Obnova přispěla k fyzické záchraně památky a vyřešila i její dlouhodobé využití. S ohledem na skutečnost, že těžní věž je i jednou z dominant města, lze její obnovu vnímat rovněž jako pozitivní příspěvek obrazu města.

Hlasujte o nejlépe opravenou památku JmK – Oslavany, Těžní věž dolu Kukla!

Pošlete hlas ve formě sms ve tvaru HLA PAMATKY 16 na tel. číslo 900 77 06

odkaz: http://www.kr-jihomoravsky.cz/pamatky/index.php#z16

 

SMS zprávu můžete psát jak velkými, tak malými písmeny (bez diakritiky). SMS zprávu lze odeslat z jednoho mobilu JEN JEDENKRÁT a to na telefonní číslo 9007706. Cena SMS zprávy je 6,- Kč (vč.DPH).
Službu technicky zajišťuje konzulta Brno a.s., mail: info@sms-operator.cz. Bližší informace naleznete na http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=39396&TypeID=12 a www.platmobilem.cz.
Dostupné pouze v síti Telefonica O2, T-Mobile, Vodafone.