X_ARCHIV - OLD

Obce z okolí Jaderné elektrárny Dukovany darují Japonsku 100 tisíc

Rada Energoregionu 2020, sdružení obcí z 20 km havarijního pásma v okolí Jaderné elektrárny Dukovany, na svém zasedání 18. března 2011 uvolnila ze svého rozpočtu částku 100 tis. Kč pro obce v okolí jaderné elektrárny Fukušima v Japonsku, jako projev hluboké solidarity s lidmi, které potkalo neštěstí v souvislosti s havárií této elektrárny v důsledku živelné katastrofy.

Částka představuje čtvrtinu celoročního rozpočtu tohoto sdružení , který je tvořen téměř výhradně příspěvky členských obcí. Tyto finanční prostředky se Rada rozhodla věnovat adresně občanům z 20 km pásma Jaderné elektrárny Fukušima prostřednictvím japonského velvyslanectví v Praze.

V Bohuticích 18.3.2011

www.energoregion.cz