X_ARCHIV - OLD

Odhalení zrekonstruované Masarykovy studánky

slavnostní odhalení zrekonstruované

MASARYKOVY STUDÁNKY

Středa 28.10.2009

Za účasti syna Masarykova osobního archiváře Jana Šimsy a generálního konzula Velvyslanectví Spojených států amerických Davida A. Beama.

Studánka po 80. letech opět získá podobu z roku 1929 s plaketami zakladatelů Československého státu Tomáše Garrigua Masaryka a prezidenta Spojených států amerických Woodrowa Wilsona.

PROGRAM:

10:00 hod. – Gymnázium T. G. Masaryka Zastávka – vzpomínka na 28. říjen – výstava, slavnostní projevy, vystoupení gymnazijního sboru a prohlídka školy.

14:00 –  hod. slavnostní odhalení Masarykovy studánky – lidové písně a státní hymna v podání gymnazijního sboru, děvčata v národních krojích, účast skautského střediska z Neslovic. (Můžete přinést květiny, abychom studánku vyzdobili.)

Akce se koná za každého počasí.

Po celý den bude otevřená nová stálá expozice „Hornická obec Boží Požehnání – Zastávka“ v Dělnickém domě v Zastávce. (Vstupné zdarma.)

——

PARKOVÁNÍ – UPOZORNĚNÍ

Vážení návštěvníci, parkování u Masarykovy studánky nebude možné. Proto Vás prosíme, aby jste svá auta zaparkovali v okolí a ke studánce přišli pěšky. Vhodná parkovací místa jsou na odpočívadle u železničního mostu, podél cesty k hájence ve Žlebích nebo pod Zakřanami u lesa nad studánkou.

Zejména rodinám s dětmi doporučujeme zaparkovat v obci Zakřany a pokračovat nenáročnou procházkou po polní cestě a lesem podél silnice ke studánce (asi 1 km). Dbejte pokynů policie a při pohybu na silnici buďte opatrní!