X_ARCHIV - OLD

Oslavany končí s mediálními přestřelkami

Pro úplně neznalé problému třeba ještě uvést, že již několik let se táhne spor Města Oslavany a podnikatele Tomka, který měl v pronájmu od města oslavanský zámek, následně s možností jeho odkupu. Leč cosi se před lety zaseklo, snad platby nájmu, město nájemní smlouvu vypovědělo a následně došlo k lavině různých soudních pří, návrhů na exekuce, osočování, kauza je na pořadí při každém jednání zastupitelstva a z mého pohledu už se to i nějak trapně dlouho táhne – každej má svou pravdu.

V souvislosti s tímto případem střídavě, někdy i současně, Tomek i Město Oslavany hájili svoje postoje, případně se snažili zvrátit občany na svou stranu právě prostřednictvím již zmiňovaných novin Zrcadlo.

Posledním článkem tam zveřejněným, je článek „Zámek v Oslavanech – konec lží a začátek práce„, jehož autorem je p. Tomek.

No a protože patrně už nikoho tyhle mediální přestřelky už asi nebaví ani na oficiálních místech na radnici, vydala k tomu radnice následující tiskové prohlášení:

V posledním čísle časopisu Zrcadlo se opětovně objevil článek Ing. Tomka reagující na události týkající se oslavanského zámku. Některé části článku se týkají vztahu Ing. Tomka s jinými subjekty, stávajícího nájemce zámku a další části opět obsahují invektivy vůči městu a jeho představitelům.
Rada města se rozhodla již nereagovat nijak na jednotlivé části článku, protože reakce a následné protireakce připomínají nekonečný seriál. Občané města a kdokoliv jiný, kdo má zájem zjistit, jak se věci skutečně mají, může kdykoliv navštívit Městský úřad Oslavany a nahlédnout do veškerých listin, spisů, případně shlédnout videozáznamy z jednání zastupitelstva, na kterých jsou mimo jiné zachycena i některá vystoupení Ing. Tomka. Nejedná se o žádné tajné informace a komukoliv jsou k dispozici.
Pro úplnost dodáváme, že co se týká stávajících devíti nájemců zámku, přistupuje vůči nim město stejně, jako ke každému jinému nájemci majetku města, v rámci platných smluv a zákonů, s cílem řádně spravovat majetek města.


Rada města Oslavany