Pozvánka na 4. veřejné zasedání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva města Oslavany se uskuteční v pondělí 16. dubna 2012 v 18:00 v zasedací místnosti MěÚ Oslavany.

částečný opis programu:

  1. Zahájení
  2. Náměty a připomínky občanů
  3. Kontrola úkolů
  4. Zpráva o činnosti rady města od 11.01.2012
  5. Závěrečný účet města Oslavany za rok 2011 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2011
  6. Rozpočtový výhled města Oslavany na léta 2013-2019
  7. Majetek města
  8. Obecně závazná vyhláška města Oslavany č.2/2012 (mění vyhlášku č.1/2011 „poplatek za odpad“)
  9. Obecně závazná vyhláška města Oslavany č.3/2012 (ruší vyhlášku č.1/2002 Řád veřejného pohřebiště)
  10. Diskuse

Celé znění této pozvánky včetně podrobností k projednávaným bodům najdete na webu Města Oslavany.

Tento web není oficiální web Města Oslavany,
není ani nijak spjat s radnicí nebo vedením města ani nevyjadřuje jejich názory pokud není v jednotlivých článcích uvedeno jinak,
není ani městem financován. Jedná se čistě o soukromý projekt.
Copyright © 2005 - 2015 Infoportál Oslavany  • provozuje: ATW  • sitemap