X_ARCHIV - OLD

Pozvánka na 6. veřejné zasedání zastupitelstva

PROGRAM:

1. Zahájení.
2. Náměty a připomínky občanů.
3. Kontrola úkolů –
   a. Zápis č. 3/2012 z jednání kontrolního výboru.
   b. Kontrola úkolů.
4. Zpráva o činnosti rady města za období od 3. dubna 2012.
5. Majetek města.
   a. JMP Net, s. r. o. , Brno – Smlouva o zřízení věcného břemene.
   b. Výkup pozemku p.č. PK 1801 v k. ú. Oslavany,
   c. Schválení účetní uzávěrky společnosti ZATEP, s. r. o., Oslavany ke dni 31.12.2011.
   d. Poskytnutí dotací z rozpočtu města Oslavany 2012.
   e. Řešení vyřazení projektů na dostavbu stokových sítí z majetku města.
   f. Zvýšení základního kapitálu a Smlouva o převodu obchodního podílu společnosti ZATEP, s. r. o.
8. Různé.
   a. Změny územního plánu města.
   b. Problematiky odměn členům výborů.
   c. Návštěva partnerské obce.
9. Diskuse.

Vít Aldorf – starosta města