X_ARCHIV - OLD

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 03.09.2012

PROGRAM:

1. Zahájení.
2. Náměty a připomínky občanů.
3. Kontrola úkolů
   a. Zápis č. 4/2012 z jednání kontrolního výboru.
   b. Kontrola úkolů.
4. Zpráva o činnosti rady města za období od 05.06. do 21.08.2012.
5. Diskuse.

Vít Aldorf – starosta města