X_ARCHIV - OLD

Pozvánka na zasedání zastupitelstva města Oslavany

Starosta města Oslavany Vás zve na zasedání zastupitelstva města Oslavany, které se uskuteční v pondělí 20. čwervna 2011 v 18:00 hod. v sále Sokolovny v Padochově.

Program:

1. Zahájení

2. Náměty a připomínky občanů

3. Kontrola úkolů

a) zápis 2/2011 z jednání kontrolního výboru

b) kontrola úokolů

c) dopis JUDr. Tomkové

d) zpráva z provedené kontroly

4. Zpráva o činnosti rady města za období od 29. března 2011

5. Majetek města

a) E.ON Distribuce a.s. – Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene

6. Různé

a) změna územního plánu města – revokace usnesení

b) odměny členům výborů zastupitelstva

c) informace o projektech SVaK Ivančice

7. Diskuse