X_ARCHIV - OLD

Smuteční obřadní síň – veřejná sbírka

Vážení spoluobčané,

V této době vzpomínek si Vás dovolujeme opět požádat o Vaši pomoc – o příspěvek do Veřejné sbírky na projekt nové Smuteční obřadní síně na našem hřbitově /letáček u pokladničky na bráně hřbitova/.

Pokladnička bude na bráně umístěna od pátku 28.10. 2011 až do příští neděle 6.11.2011 a je tam dávána každou neděli od 9hod. do večera.

Odhadovaná částka k výstavbě se pohybuje okolo 5mil. korun. Při budování nové kanalizace v částech města a nového vodovodu a s tím souvisejícím zadlužením města, se částečně výstavba oddálila. Proto patří VELKÉ PODĚKOVÁNÍ všem kteří tuto sbírku podporují.

Každý občan města má mít možnost, aby se s ním mohla rodina rozloučit po jeho smrti. Ať už v rodinném kruhu, nebo spolu s dalšími spoluobčany. Úcta k zemřelým patří k výpovědi o naší kulturnosti.

Václav Coufal – člen zastupitelstva města