X_ARCHIV - OLD

Sociálně – právní ochrana dětí se stěhuje do Ivančic

Odbor sociálních věcí MěÚ Ivančice oznamuje změnu sídla pracovnic vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí pro ORP Ivančice z budovy MěÚ Šlapanice na ulici Opuštěné v Brně do budovy Městského úřadu v Ivančicích na Palackého náměstí 5/11, (za Muchovým domem), kde sídlí odbor sociálních věcí MěÚ Ivančice.

K této změně dochází od 1. dubna 2011.

Pracovnice oddělení péče o děti budou sídlit v patře této budovy v kanceláři dv. č. 14, tel. kontakt 546419491, 94 a 96.

V přízemí pak bude kancelář kurátorky pro mládež (dv. č. 02), tel.: 546419489.