X_ARCHIV - OLD

Turisti Ivančice – květen 2012

5. května 2012 – sobota

„Exkurze do prostor jeskyně Býčí skála“ – odjezd z Ivančic autobusem v 6.23 hod. do Tetčic. Z Tetčic vlakem v 6.46 hod. do Brna. Z Brna vlakem v 8.03 hod. do Adamova. Délka prohlídky jeskyně je 90 min. V jeskyni je vysoká vlhkost a teplota okolo 9 stupňů. Cesty jsou upravené, ale blátivé. Doporučuji pevnou obuv a teplé oblečení. Vstupné je asi 100,- Kč. Délka chůze 12 km. Vedoucí akce Hana Štastná.


8. května 2012 – úterý

„Putování hornickým krajem“ – trasy 10-30 km, cyklo 10-50 km. Start od 7.30 – 9.30 hod. u MěKS Zbýšov. Úcast samostatně. Bližší info Karel Novotný tel.776 412 811.


12. května 2012 – sobota

„22.ročník pochodu Z Ivančic do Ivančic“ – start od 6.30 ve sportovní hale v Ivančicích. Trasy 6-40 km, cyklo 35 a 55 km. Vedoucí akce Hana Pokorná (tel. 776 322 536).


19. května 2012 – sobota

„Jarní Eurovýšlap Retz-Znojmo – 8. ročník mezinárodního pochodu.“ – Odjezd z Ivančic je linkovým autobusem v 5.38 hod. Ve Znojmě jsme v 7 hod., poté zdarma autobusem do Retzu, odkud se půjde po slavnostním zahájení v 8.30 hod. pěšky do Znojma na hrad. Vedoucí akce Antonín Moravec.


25. května – 27. května 2012

„Setkání VHT na Babách“ skály Baby u Lhánic. – Vede Miloš Stejskal 739 033 769. Účast samostatně.


Různé :

  • výbor děkuje všem, kteří pomohli s organizací turistického závodu dne 14.4.2012.
  • dne 2.6. v sobotu povede Hana Pokorná akci „Ze Štepánovic na rozhlednu Křivoš a Babylon“ chůze asi 15 km. Odjezd vlakem z Ivančic v 7.16 hod. a z Brna v 8.53 hod. Jízdenky kupovat do Štepánovic tam a zpet.
  • výbor se sejde 18.5.2012 v 19 hod. v Besedním domě.

Ing. A.Moravec, předseda odboru KČT tel.  549 241 175, e-mail: turisti@seznam.cz, František Matoušek tel. 539 003 01