X_ARCHIV - OLD

Ubytovna pro nepřizpůsobivé v Oslavanech

Jsme malé město, všechno se hned rozkecá, a pokud někdo na jednom konci autem srazí popelnici, tak na druhém konci je z „popelnice“ minimálně „matka s kočárkem“, pokud ne rovnou „celá školka“.

Nejinak je tomu i v tomto případě.

Poslední týden až dva poslouchám z různých stran, že… cituji: „ten co má tu elektrárnu, tak bude naproti z traktu dělat ubytovnu pro cig… sociálně nepřizpůsobivé občany!“

Nevím nic, k tomu se musí vyjádřit někdo kompetentní…

Proberme si to tedy v teoretické rovině, protože oficielně se v Oslavanech za zády občanů nic takového nechystá, a kdyby se chystalo, tak by nám to už dávno radnice sdělila a o záměru provedení případného schválení takto kontroverzního rozhodnutí by nás zcela jistě informovala.

Předpokládám, že provoz takového zařízení v katastru Oslavan či Padochova je natolik rozporuplným krokem směrem k občanům města (voličům), že v případě, že by se co by jen mělo jednat o záměru něco takového tady povolit (nebo něco pro tento účel zrekolaudovat, změnit způsob užívání stavby apod.), tak by zcela jistě Město vypsalo místní referendum, jako tomu bývá např. v případě záměru zbudovat v nějaké obci spalovnu odpadu, nebo jiný zdroj znečisťující obec.

Já si myslím, že se bát ničeho takového nemusíme a žádné hlášky typu „Brno musí vyčistit Cejl a Bratislavskou a tak všechny vystěhovává do okolních dědin který za to dostávají pořádně zaplaceno“ se nezakládají na pravdě a vedení města by žádný, ani nenápadný příliv živlů do našich končin nepřipustilo, že?

Takže stále v roli úvah, co by se kdyby se, co bysme mohli očekávat:

Negativa:

– očekávaný nárůst kriminality různého druhu

– nutnost investovat do zabezpečení domácností, bezp. zámky, kamery, pes (radši dva)

– nutnost doprovázet děti nejenom do školky, ale už i do škol minimálně na prvním stupni

– z hospody se vracet minimálně ve dvou

Pozitiva:

provozovatel zařízení: si přijde na slušný peníz, neboť libovolně nastavený nájem na který sociálně ubytovaný nemá, prolepí sociálka v plné výši

obec: větší počet obyvatel = větší příspěvek od státu do obecního rozpočtu

Městská policie: úspora pohonných hmot v uvažovaném místě zařízení (za prvé: ve slunných dnech zde působí „preventivně“ při odchytu silničních pirátů řítících se obcí 60km/h, za druhé: dohlíží na provoz benzinové čerp.stanice zda někdo neloupí, za třetí: bezpečnostní monitoring případné ubytovny – takže by se to dalo posuzovat jako takové plnění úkolů 3v1)

Nonstop na aut. nádraží: přísun nových zákazníků typu „svoloč“

občan: nic

Takže občané, zachovejte klid!

Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce, pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.

Výše uvedený odstavec citující Zákon o obcích všechny v tomto článku uvedené teoretické úvahy popírá, protože by nešlo ani „o všestranný rozvoj území“, ani „potřeby svých občanů“ a už vůbec ne o „veřejný zájem“.

Tož tak…

Diskuse k článku zde >>