X_ARCHIV - OLD

Upozornění pro všechny, jichž se týká povinnost mít občanku

Vzhledem k tomu, že narůstá počet občanů, kteří si neplní povinnosti vyplývající ze zákona o občanských průkazech ať už vzhledem k neukázněnosti nebo benevolenci či neznalosti svých povinností, upozorňujeme občany na povinnost hlásit veškeré změny v osobních údajích, na povinnost chránit občanský průkaz před poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením, a dalších povinností ve vztahu k občanským průkazům.

Porušením těchto povinností se každý občan ČR, jehož se týká povinnost mít občanský průkaz, dopouští přestupku a vystavuje se tak postihu uložení sankce až do výše 15.000,- Kč.

V souvislosti s rozšířením úředních hodin pro veřejnost, žádáme občany, aby využívali i nově zavedený úřední den – čtvrtek – a uvedli veškeré údaje v občanských průkazech do souladu se skutečným stavem co nejdříve, nejdéle do konce měsíce února 2011. Upozorňujeme, že od 1.4. 2011 bude ze strany odboru správních činností MěÚ Ivančice přistoupeno k důsledným opatřením v souladu s platnými právními předpisy u těch občanů, kteří si tyto zákonem stanovené povinnosti neplní.

Odbor správních činností MěÚ Ivančice, P. Bezruče 4