Usnesení Rady města Oslavany v roce 2012

Posted on Posted in X_ARCHIV - OLD

Mimo tyto pevně stanovené termíny může být jednání rady města svoláno v případě nutnosti dle potřeby.