X_ARCHIV - OLD

Valná hromada TJ Sokol Padochov 2012

Výbor TJ Sokol Padochov svolává na sobotu 1.září 2012 VALNOU HROMADU.

Začátek v 18:00 hod. v přísálí.

Program:

  • Zahájení,
  • Projednání smlouvy o pronájmu
  • Diskuze
  • Usnesení

Je povinností každého člena TJ se této VH zúčastnit !!!