X_ARCHIV - OLD

Výsledky voleb do senátu 2010

Do druhého kola postoupili tito dva kandidáti: Žaloudík Jan prof. MUDr. CSc.
a Julínek Tomáš MUDr. MBA


V Oslavanech byla celková volební účast 30,64%, na jednotlivých volebních okrscích v našem městě následovně:

  • Volební okrsek č. 1 – Dělnický dům: 34,14%
  • Volební okrsek č. 2 – Základní umělecká škola: 29,73%
  • Volební okrsek č. 3 – Základní škola: 28,14%
  • Volební okrsek č. 4 – Padochov: 30,52%

V Oslavanech volby senátora dopadly takto:

  • Žaloudík Jan prof. MUDr. CSc. – 82,88 %
  • Julínek Tomáš MUDr. MBA – 17,11 %

Důležité ale jsou výsledky celého volebního okrsku č.55, kde byla celková volební účast 29,57%.

Kandidáti obdrželi následující % hlasů:

  • Žaloudík Jan prof. MUDr. CSc. –  67,31 %
  • Julínek Tomáš MUDr. MBA – 32,68 %

z čehož vyplývá, že novým senátorem se stal Žaloudík Jan prof. MUDr. CSc.

volby

grafika: www.novinky.cz