Zahájení plavební sezóny na Brněnské přehradě

V sobotu 16. dubna 2011 v 10:00 v areálu bystrckého přístaviště. Po tradičním programu zahájení – nástupu kapitánů, hlášení, vztyčení vlajky a znělce bude v 10:30 možnost projížďky zdarma po jezeře všemi loděmi.

Od 11:30 pak bude zahájen již normální provoz lodní dopravy podle plavebního řádu.

Tento web není oficiální web Města Oslavany,
není ani nijak spjat s radnicí nebo vedením města ani nevyjadřuje jejich názory pokud není v jednotlivých článcích uvedeno jinak,
není ani městem financován. Jedná se čistě o soukromý projekt.
Copyright © 2005 - 2015 Infoportál Oslavany  • provozuje: ATW  • sitemap