X_ARCHIV - OLD

Zahájení plavební sezóny na Brněnské přehradě

V sobotu 16. dubna 2011 v 10:00 v areálu bystrckého přístaviště. Po tradičním programu zahájení – nástupu kapitánů, hlášení, vztyčení vlajky a znělce bude v 10:30 možnost projížďky zdarma po jezeře všemi loděmi.

Od 11:30 pak bude zahájen již normální provoz lodní dopravy podle plavebního řádu.